Grafisk profil på mp.se

Mp.se kommer snart att byta form. När den nya sajten lanserades i slutet av 2012 var inte partiets nya grafiska profil färdig. Nu jobbar vi på att klä om mp.se i nya färger, typsnitt och symboler.

De nya förändringarna på mp.se kommer att rullas ut i tre steg. Vi gör på det sättet för att inte tappa fart i utvecklingsarbetet, eftersom vi redan börjar närma oss valet till EU-parlamentet.

1. Färger, typsnitt och sektionering

I denna del kommer det mesta av grafiska profilen på plats. För att göra de ganska långa sidorna på mp.se lättare att ta in delar vi in dem i sektioner med olika bakgrundsfärg.

Steg ett planerar vi att rulla ut redan under februari.

2. Kampanjyta och engagera dig

Som många säkert märkt är den kampanjyta som finns på mp.se ganska liten i en vanlig webbläsare, till skillnad från mobil och surfplatta. Det ska vi ändra på. Vi bygger en kampanjyta som täcker upp hela webbläsarens bredd med bildspel, video, kampanjbudskap eller bild och text. Dessutom skapar vi en engagera dig-ruta på startsidan som gör det ännu enklare och roligare att delta.

Steg två planerar vi att rulla ut i mitten av mars.

3. Övrigt

Vi har en lång önskelista med saker vi vill göra på mp.se, men begränsat med resurser och tid. Jag får säkert tillfälle att återkomma, men visning av våra kandidater i valet och bättre sökförslag ligger i topp.

Starka argument för lokal politik på mp.se

Några lokalavdelningar i Miljöpartiet skapar egna webbplatser utanför mp.se. Men det finns starka skäl att lägga upp sin politik och sina politiker på mp.se, oavsett om lokalavdelningen skapar en egen webbplats eller ej.

Nära dig

1. Besökaren får alla svar direkt

På mp.se har vi funktionen Nära dig. Den gör att besökaren kan få all den politik och de politiker som berör dem direkt från första sidan på mp.se. Det gör det lättare än någonsin att hitta era lokalt prioriterade frågor, sakpolitik och politiker.

2. Lättare att känna igen sig

Under valåret 2014 räknar vi med minst 700 000 unika besökare på mp.se. Genom att erbjuda dem en konsekvent struktur för att läsa lokal, regional och central politik gör vi det lättare för dem att ta till sig vår politik. Besökare som istället tvingas lära sig hitta på olika lokala webbplatser riskerar däremot att tappa intresset.

Vi har dessutom byggt mp.se utifrån besökarnas frågeställningar och kommer fortsätta att göra användartester för att se till att budskapet når fram. Därför har vi en avskalad webbplats med tydligt fokus på vad vi tycker är viktigt, vad vi vill i sakfrågor och vilka vi är.

3. Vi fortsätter att förbättra

Vi kommer att kontinuerligt utveckla mp.se. Sedan vi 2012 byggde om helt från grunden (vilket var helt nödvändigt) fortsätter vi att vässa utseendet och funktionaliteten. Till exempel kan ni vänta er anpassningar till nya grafiska profilen, att vi tydligare lyfter funktionen Just nu och bättre visning av våra kandidater. All den utveckling som görs kommer hela partiet till del, istället för att alla utvecklar sin egna webb lokalt.

Mer om er lokala sida på mp.se

Vill du lära dig mer om möjligheterna för er lokala sida på mp.se? Missa då inte guiderna på medlemswebben. Där hittar du information om hur ni kommer igång lokalt och lite tips om hur ni kan tänka för att skapa en besökarvänlig webb. Du kan också läsa mer om tankarna bakom mp.se här på utvecklingsbloggen.

Sommaren i siffror

Semestertider. Vi uppdaterar inte mp.se så mycket, men besökarna kommer ändå. Jag passar på att kolla hur trafiken till mp.se förändrats sedan förra året under mesta semestermånaden, juli. Och eftersom vi nu har en mobilanpassad sajt passar jag på att titta särskilt på mobiltrafiken.

Sammanfattningsvis

 1. Alla siffror i sammanfattningen pekar i positiv riktning.
 2. Antalet unika besökare har ökat med över 20 %.
 3. Andelen trafik från mobil och surfplatta har ökat kraftigt, och står nu för en dryg fjärdedel av besöken (27 procent).
 4. Majoriteten besökare kommer alltså fortfarande från vanliga datorer och vi får räkna med att det är den största gruppen även supervalåret 2014.

juli vs juli

Mindre noteringar

 1. Besök från “desktop” (vanlig dator) har minskat 5 %.
 2. Om vi förskjuter statistiken två veckor framåt minskar istället genomsnittliga besökstiden 2013 jämfört med 2012. Det beror på att besökare från mobil stannar kortare än de från desktop.
 3. Sommarbesökare verkar (av någon outgrundlig anledning) ha mer tid än under andra perioder och genomsnittliga besökstiden går upp just den månaden.

Mobil trafik

Nyheter på mp.se

Idag har vi släppt 15 nyheter på mp.se. De flesta inriktade på att göra det lokala redaktörskapet enklare. Den enskilt största förändringen är i hur redaktörer kopplar till ämnesartiklar på olika sidor.

Skärmbild på Johans HjärtefrågorLättare att redigera

Ämnesartiklarna har en central funktion på mp.se. De kopplas till varandra, till kommun- och regionsidor och till profilsidor. Men det har inte varit helt lätt att koppla artiklarna, inte minst eftersom det ofta funnits flera ämnesartiklar från olika avdelningar med samma namn.

Vi har löst problemet genom att ämneskopplingar nu alltid görs till ämnesord, istället för den redaktionella rubriken. För lokala artiklar kopplas detta automatiskt till eventuella ämnesartiklar från samma avdelning. För profilsidor sker kopplingen alltid till riksorganisationens ämnesartikel, eller så skrivs ämnesordet ut olänkat om en sådan saknas.

Dagens uppdatering innebär också några nya möjligheter för lokala redaktörer, se mer nedan.

Integration med Google+

Den nya integrationen med Google+ innebär en möjlighet att göra sökmotorn Google medveten om vem som skrivit en artikel. Om du lägger in en länk från din profilsida till din profil på Google+ och tvärt om så kan Google koppla ihop dina artiklar med din profil.

Skärmbild Google-sökning

Samtliga förändringar

Enklare redaktörskap

 • Vi går över till att välja ämnesord istället för ämnesartiklar i profilsidor, ämnesartiklar och kommun/länssidor.
 • E-post vid nyskapat konto.
 • Lätt att länka till pressbilder på profilsidor.
 • Möjlighet att redigera samlingssidor för nämnder och organ.
 • Möjlighet att lägga upp lokala platsannonser som visas på mp.se/lediga-jobb.
 • Tillval att visa riksnyheter på startsidan.
 • Möjlighet att välja bort att visa adress för kommuner och län, samt automatisk länk till karta för alla som visar adress.

Sök och statistik

 • Möjlighet att koppla till din profil på Google+.
 • Bättre statistik – möjlighet att söka på kommunval och ej inloggade användare.

Småfixar

 • Nytt format på nyhetslänkar – ingress och statement syns bättre.
 • Stängt av https eftersom den genererade en felaktig sida.
 • En grön markör “Nära dig” visas vid lokal politik.
 • Ny text i pratbubblan på riks ämnesartiklar.
 • Kommunlistor länkar även till länssidan.
 • Kanslirubriken ändras till “Kontakt” för avdelningar med bara ett kansli.

Siffrorna pekar uppåt

Nu har mp.se fått tillbaka all den trafik som tappades vid ombyggnaden. Men det finns fortfarande saker att förbättra.

När Miljöpartiet byggde om webbplatsen i slutet av 2012 sjönk antalet besök med ca 20 procent. Det berodde nästan helt på att gamla webbplatsens sidadresser (/templates/Mct_177.aspx?number=XXXXXX) i stort sett inte gick att översätta till de nya lättlästa adresserna (/politik, /hassleholm, /om/asa-romson, osv). Från och med maj har vi fått tillbaka hela den trafiken och lite till. Alla siffror pekar uppåt jämfört med för ett år sedan.

Skärmbild Google Analytics

Fyra viktiga lärdomar från statistiken

 1. Vid omgörningen tappade vi ca 20 % av trafiken till mp.se. Nästan all den trafiken var söktrafik.
 2. Nu har vi tagit igen hela det tappet, och sökresultaten på Google träffar i huvudsak bättre än tidigare (högre upp i träfflistan, mer relevanta sökord). Men det finns fortfarande stor förbättringspotential.
 3. Några av våra viktigaste sidor får idag mer trafik än tidigare. Bli medlem har till exempel gått från 780 till 940 unika visningar. Klimatsidan från 179 till 1039. Vi har blivit bättre på att styra trafik till viktiga sidor.
 4. Till lokalavdelningarna har däremot trafiken minskat. Jag har visserligen bara kollat de större eftersom underlaget blir för litet annars. Malmö, 473 till 289, Stockholm 924 till 715, Uppsala 195 till 281 (en ökning). Visserligen har vi delvis byggt bort behovet av att gå in på lokala sidor med Lokal Politik Direkt (TM), men vi har ett stort jobb att göra i att hjälpa kommunerna att bygga upp sina nya sidor. Både med support och en del tekniska förenklingar.

Statistikanalys är ett sätt att förbättra webbplatsen, men statistik säger aldrig allt. Därför kompletterar vi statistiken med användartester. Vår praktikant Mia kommer under den närmsta tiden att träffa några olika grupper för att se hur de använder mp.se för att få svar på sina frågor. Det tror vi kommer ge oss nya svar på hur vi kan göra mp.se bättre.

Och för den som redan nu är sugen på att sätta igång med den lokala Mp-webben ligger några handfasta tips på medlemswebben, från en presentation jag gjorde på Miljöpartiets kongress i Västerås i helgen:

Sökningar på mp.se

Vi kan alltid bli bättre på att ta emot våra besökare på webben. Genom att kolla hur de som besöker oss beter sig och vad de letar efter kan vi förbättra webbplatsen kontinuerligt. Och inte bara det – vi kan också öka våra chanser att bli förstådda.

Det finns många sätt att mäta vad besökaren är ute efter. Ett är att kolla vilka sökningar som görs. Under mars 2013 låg dessa sökningar i topp (internt på mp.se):

 1. Invandring
 2. Kongress
 3. Partiprogram
 4. Betyg
 5. Miljö
 6. Arbetslöshet
 7. Försvar
 8. Skola
 9. Integration
 10. Partiledare

Av dessa tio handlar sju om politiska sakfrågor och två om organisation. Sökningarna på partiprogram kan tänkas handla om både politik och hur Miljöpartiets nya partiprogram tas fram.

Urvalet, en enda månad, kan naturligtvis slå snett. Invandringspolitiken var ovanligt het under mars månad och Miljöpartiet var i blickfånget där. Men listan bekräftar ändå två tankar hos mig.

1. Våra besökare vill veta vad vi tycker

De flesta som går in på mp.se vill veta vad Miljöpartiet tycker, ofta i väldigt specifika sakfrågor. Det är såklart glädjande. Både för vad det säger om intresset för politik och för att vi byggt nya mp.se för att svara på det.

2. Vi behöver använda ett språk som människor känner igen

Trots att en stor kampanjyta om migrationspolitik legat i topp på mp.se under en stor del av mätperioden söker folk på invandring och integration. Min tolkning är att många saknar en relation till ordet migration. Bara för att vi tycker det ordet bäst sammanfattar vad det handlar om betyder det inte att andra gör det.

Här handlar det inte om att ”tala med bönder på bönders språk”, utan om att tänka utanför våra egna korridorer. De flesta människor (som besöker mp.se) lever inte ständigt i den politiska diskussionen som vi gör.

Med ett tydligt språk blir du förstådd. Och förstådd är alla gånger bättre är missförstådd.

Webbutbildare anställd

Under januari, februari och mars 2013 kommer webbutbildaren Oliver Tovatt stötta kommun- och regionavdelningar med mp.se och medlemswebben.

Under första delen av 2013 kommer många lokalavdelningar börja jobba med både en ny extern webbplats och en ny medlemswebb. En viktig, men också svår, omställning. Därför har riksorganisationen anställt en webbutbildare, Oliver Tovatt, för att stötta de lokalt webbansvariga.

Oliver nås på adressen webb@mp.se och kommer också att vara tillgänglig på telefon under vissa tider.

I webbutbildarens uppdrag ligger att ha kontakt med partiets webbansvariga kring support och webbstrategi och att utveckla manualer / guider tillsammans med oss andra som jobbar med webb för riksorganisationen.

Vi kommer att hålla kopian av gamla mp.se tillgänglig fram till 31 mars. Det går alltså bra att hänvisa besökare dit, vilket till exempel Miljöpartiet på Gotland gjort. Sedan förväntar vi oss att alla hunnit komma igång med nya sajten.

Efter den 31 mars kommer den gamla sajten vara skyddad med lösenord.

Välkommen, Oliver!

Inloggningsfel fixat

Under en period har flera användare rapporterat att det inte går att logga in på nya sajten. Felet visade sig gälla enbart versioner av Internet Explorer och är nu åtgärdat.

PS. Vi kan också meddela att vi kommer att ha en webbutbildare anställd på halvtid januari, februari och mars för att stötta lokalt webbansvariga. Mer information om det kommer i nästa vecka.

Det är inte jordens undergång …

… men nu släcker vi gamla mp.se. Den gamla webbplatsen har drivits på i stort sett samma plattform i mer än tio år. Nu får vi inte bara en ny design, utan också nytt publiceringsverktyg och innehåll.

Det finns ingen anledning att oroa sig för världens undergång för att Maya-kalendern tar slut. Men dagen blir åtminstone en nystart för alla oss som jobbar med webb inom Miljöpartiet. Nya verktyg, idéer och möjligheter.

Men det blir också stora skillnader från hur vi jobbat tidigare. Flera har till exempel oroligt frågat hur de ska få över allt innehåll till sin nya sida. Min rekommendation är att inte utgå från det. Börja istället med att kolla våra guider och fundera på vilket innehåll som bäst kommunicerar politiken till nyfikna eller oengagerade väljare. Det är en bättre utgångspunkt.

För att förenkla övergången för alla lokalavdelningar har vi gjort en kopia av den gamla sajten som under en övergångsperiod finns tillgänglig på gamla.mp.se. Kopian är statisk – den går inte att ändra i. Det går bra att till en början hänvisa till lokala sidor på gamla.mp.se, men räkna med att vi sätter lösenord på den senast i slutet av februari 2013.

Lokala redaktörer

På grund av försenad överföring av behörigheter från registret har lokala redaktörer ännu inte släppts in på nya mp.se. Vi kommer att skicka ut e-post till alla lokala redaktörer så fort det är möjligt att börja jobba med lokala sidorna.

Jag förstår att många lokala redaktörer är oroliga över att gamla mp.se snart är utbytt utan att de kunnat lägga in sitt material. Det avviker från tidplanen och vi ber om ursäkt för förseningen. Faktum kvarstår dock att vi kommer att byta till nya sajten innan årsskiftet. Det beror på att avtalet för gamla servern är uppsagt från årsskiftet och att leverantören sagt upp sina avtal i sin tur.

Men det finns saker ni kan göra redan nu.

 1. Börja med att titta på guiden för liten kommun, som redan finns i utkast
 2. Planera för ert eget innehåll och sätt igång att skriva texter och leta bilder
 3. Kolla runt på nya.mp.se för att få en bild av upplägget

Jag kan också meddela att vi jobbar på att förbättra de lokala ämnessidorna. Jag har tillsammans med Hakim i Stockholms stadshus sett över hur sidorna ser ut nu, och vi är inte nöjda än. Lokala ämnessidor kommer visa det lokala innehållet i huvudsak, och där finns också några visuella buggar som behöver fixas.

Den tredje saken vi behöver ordna för lokala redaktörer är tillgång till kalendarieartiklar, flödesartiklar och externlänkar. Alltså det innehåll som ska visas under Just nu på olika delar av nya webbplatsen.